Tương quan TTCK một số nước với chỉ số Dow Jones

Hệ số tương quan là một chỉ số thống kê đo lường mối liên hệ tương quan giữa hai biến số. Nếu hệ số này bằng 0 có nghĩa là hai biến số không có liên hệ gì với nhau, ngược lại nếu hệ số bằng -1 hay 1 có nghĩa là hai biến số có một mối liên hệ tuyệt đối.

Nếu chứng khoán Mỹ mà hắt xì hơi thì chắc chắn Việt Nam ít nhiều cũng bị xổ mũi. Bài viết này dùng hệ số tương quan với mục đính chính là dùng để đo lường tác động của chỉ số Dow Jones đến thị TTCK một số quốc giá chấu Á, trong đó có Việt Nam.

Nhìn vào chart thì hơi rắc rối chút, tuy nhiên có thể thấy vài điều như thế này:

1. Nikkei là thị trường nhạy nhất với chỉ số Dow Jones trong số các thị trường được thống kê. Hệ số tương quan của thị trường này luôn ở mức khá cao và thường xuyên vượt mốc 0,6 lần.

2. Trong khi đó mối quan hệ giữa Shanghai với Dow Jones hầu như “chúng ta không thuộc về nhau”. Hệ số tương quan giữa hai thị trường này chỉ ở mức thấp, xấp xỉ 0,2 lần thể hiện rằng không có nhiều mối liên hệ về chỉ số giữa 2 thị trường.

3. Hệ số tương quan của Vnindex tăng mạnh trong vòng 2 tháng trở lại đây, điều này cho thấy diễn biến của Vnindex đang ngày càng trở nên nhạy cảm hơn với thị trường chứng khoán của anh bạn Mỹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *