Cổ phiếu đầu tư công

Có lẽ 2 catalyst đầu tư lớn nhất trong năm nay không gì khác xung quanh 2 keyword “giá dầu” và “đầu tư công”. Trong khi nhiều cổ phiếu được hưởng lợi từ câu chuyện giá dầu đã tăng khá mạnh trước đó như BMP, LIX, NT2… thì trong gần 1 tháng qua, các cổ phiếu được cho là hưởng lợi đẩy mạnh đầu tư công mới là những nhân tố tạo “sóng gió” trên thị trường. Tất cả các cổ phiếu trong thống kê (HPG, HT1, BCC, KSB, C32, DHA, PLC…) đều có mức tăng outperform so với Vnindex, đứng đầu là KSB và PLC với cùng mức tăng 43,8% trong vòng chưa đến 1 tháng.

Mặc dù đầu từ công đã được đẩy mạnh từ quý 2, song sự cải thiện về kết quả kinh doanh lại mới chỉ phản ánh trên nhóm cổ phiếu khai thác đá và HPG, những doanh nghiệp còn lại như HT1, PLC, BCC thực chất chưa hề được lợi từ làn sóng đầu tư công này nếu nhìn vào con số doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động cốt lõi. Đương nhiên nhà đầu tư có quyền kỳ vọng vào KQKD trong 2 quý cuối năm, song mức tăng giá hiện tại thực sự đang có phần quá đà với một số cổ phiếu.