Khối ngoại và tự doanh: Ai khôn ngoan hơn?

Ngoại trừ giai đoạn thị trường tạo đáy trong tháng 4, còn lại trong phần lớn thời gian của năm nay giao dịch khối ngoại và tự doanh là ngược chiều nhau, tây bán thì tự doanh mua và ngược lại.

Xu hướng bán ròng của khối ngoại diễn ra hầu hết trong năm, duy chỉ có 2 thời điểm khối ngoại mua ròng mạnh tay là đầu năm và thời điểm cuối tháng 5, đầu tháng 6. Kỳ lạ thay, đây là 2 thời điểm thị trường tạo đỉnh và giảm mạnh sau đó. Ở 2 thời điểm này có thể thấy được hành động chốt lời của tự doanh khi nhìn vào giá trị giao dịch ròng.

Như vậy về mặt trading thì khối tự doanh trong nước đang làm tốt hơn các bạn Tây lông. Nếu dựa vào giao dịch của 2 dòng tiền lớn này để dự đoán đỉnh của thị trường, thì mình sẽ setup chỉ báo này là “tây mua, tự doanh bán”